ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΣΕ ΜΌΛΙΣ 5 ΕΡΓΆΣΙΜΕΣ ΗΜΈΡΕΣ

ανάπτυξη

ΒΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΛΉΦΘΗΣΑΝ:

 • Παρέχουμε στους πελάτες μας ήδη εγκεκριμένα ονόματα εταιρειών
 • Μόλις ο πελάτης εγκρίνει ένα όνομα που στέλνουμε πάνω από το Μνημόνιο και το Καταστατικό για αναθεώρηση, υπογραφή και έγκριση
 • Μόλις λάβουμε πίσω το Μνημόνιο και τα Άρθρα υποβάλλουμε την Κυπριακή Εταιρεία για ενσωμάτωση στον Έφορο Εταιρειών. Εάν είμαστε εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας, τότε δεν απαιτείται υπογραφή από τον πελάτη
 • Η εγγραφή της Κυπριακής Εταιρείας ενσωματώνεται πλήρως εντός 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή και η όλη διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά
 • Μόλις λάβουμε τα πρωτότυπα υπογεγραμμένα πιστοποιητικά και μνημόνια και άρθρα στα αγγλικά από τον Έφορο Εταιρειών τα στέλνουμε στον πελάτη ηλεκτρονικά. Τα πρωτότυπα έγγραφα φυλάσσονται ανά πάσα στιγμή στην καταστατική έδρα της Εταιρείας. Αντίγραφα των εταιρικών εγγράφων Apostille παρέχονται κατόπιν αιτήματος
 • Τέλος προχωράμε στην απόκτηση αριθμού φορολογικού μητρώου σύμφωνα με το Νόμο και διαγγέλλουμε την επίσημη σφραγίδα της Εταιρείας

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη Δημοσίευσή μας: Υποχρεώσεις Κυπριακής Εταιρείας

Υπηρεσίες συνδεδεμένες με την εταιρεία

Λογιστική και Έλεγχος

 • Είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις μιας Κυπριακής Εταιρείας να κατατίθενται σε ετήσια βάση από τοπικό και εγκεκριμένο ελεγκτή. Μέσω των στρατηγικών και μακροχρόνιων συνεργατών μας μπορούμε να φροντίσουμε ώστε η λογιστική και ελεγκτική προσέγγιση να είναι επαρκώς προσαρμοσμένη στις ειδικές συνθήκες κάθε πελάτη.

VAT and TAX Registration

 • Η Κύπρος ως κράτος μέλος της ΕΕ έχει εφαρμόσει το νόμο περί ΦΠΑ, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 19% (κανονικός συντελεστής). Είμαστε σε θέση να σας συμβουλεύσουμε για φορολογητέες διασυνοριακές συναλλαγές και στη συνέχεια να βοηθήσουμε στην εγγραφή ΦΠΑ στην Κύπρο, εάν απαιτείται.

Υπηρεσίες Γραμματείας Εταιρείας

 • Μπορούμε να κανονίσουμε το διορισμό ενός ατόμου ή ενός γραμματέα της Εταιρείας για την Κυπριακή Εταιρεία μόλις ενσωματωθούν. Επίσης, προσφέροντας ακριβείς και έγκαιρες εταιρικές καταθέσεις στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου και στην Εφορία Κύπρου.
 • Φροντίζουμε για τη συντήρηση και τη φύλαξη των νόμιμων αρχείων και μητρώων.
 • Φροντίζουμε για την προετοιμασία των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου για την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Διεύθυνση έδρας και εικονικό γραφείο

Μπορούμε να διαθέσουμε μια απλή διεύθυνση έδρας στην Κύπρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ταχυδρομικούς σκοπούς ή ένα εικονικό γραφείο με αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή με λογαριασμό κοινής ωφέλειας και ταχυδρομικό κουτί.

IP Box registration

 • Όλη η ηλεκτρονική και έντυπη αλληλογραφία αντιμετωπίζεται με την αυστηρότερη εμπιστευτικότητα και διαβιβάζεται στον πελάτη, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.
 • Φροντίζουμε για τη Δημιουργία Επωνυμίας & Δημιουργίας Ιστοσελίδων για Κυπριακές Εγγεγραμμένες Εταιρείες ενισχύοντας έτσι την τοπική τους παρουσία και ουσία.

Προετοιμασία και αναθεώρηση των συμφωνιών

 • Προετοιμασία και αναθεώρηση συμφωνιών συμμόρφωσης με την Κυπριακή Νομοθεσία.
 • Φροντίστε για την εκτέλεση, τη νομοθεσία και την πιστοποίηση των εγγράφων.

Trust Formation

 • Φροντίστε για το διορισμό των υποψηφίων μετόχων για την κατοχή μετοχών για λογαριασμό ιδιωτών μέσω της Trust.
 • Ίδρυση και διαχείριση Κυπριακών και ξένων Καταπιστευμάτων, δηλαδή Κυπριακών Διεθνών Καταπιστευμάτων.
 • Διορισμός Διαχειριστών για κάθε τύπο Εμπιστοσύνης.
 • Διορισμός υποψηφίων για ιδιώτες και επενδύσεις.

Bank Account OBank Account Opening – CYPRUS, DUBAI, SWITZERLAND

 • Εγγυόμαστε το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για κυπριακές και υπεράκτιες εταιρείες που διαχειρίζεται το γραφείο μας. Ένα ποσοστό επιτυχίας 99% με τη λήψη προεγκρίσεις ακόμη και πριν υποβάλουμε αίτηση για τραπεζικούς λογαριασμούς.
 • Μπορούμε να παρακολουθούμε τους εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και να επεξεργαζόμαστε τις τραπεζικές οδηγίες αμέσως μόλις τηρούμε την απαραίτητη δέουσα επιμέλεια που απαιτείται από τις τράπεζες.

Υπηρεσίες Διευθυντή

 • Μπορούμε να κανονίσουμε το διορισμό των επαγγελματιών διευθυντών φορολογικών κατοίκων Κύπρου πλήρως αποζημιωμένων και πλήρως ασφαλισμένων για υπηρεσίες Διευθυντών Κυπριακών Εταιρειών.
 • Ο Διευθυντής της Κυπριακής Φορολογικής Εταιρείας θα εκπροσωπεί την Εταιρεία μπροστά από την Εφορία και το Companies House.
 • Με τους διευθυντές φορολογικών κατοίκων Κύπρου μια Κυπριακή Εταιρεία θα είναι σε θέση να επωφεληθεί από τα φορολογικά καθεστώτα της Κύπρου, καθώς και να επιδιώξει πλεονεκτήματα σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης διπλής φορολογίας, όπου η διαμονή και ο τόπος πραγματικής διαχείρισης είναι καίριας σημασίας.

Γιατί μια κυπριακή εταιρεία να έχει τοπικούς διευθυντές;

Η Κυπριακή Εταιρεία θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου μόνο εάν η διοίκηση και ο έλεγχος της Εταιρείας βρίσκονται στην Κύπρο – πρόκειται για:

 • Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου
 • Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να πραγματοποιούνται στην Κύπρο
 • Βιβλία και αρχεία θα πρέπει να φυλάσσονται στην Κύπρο
 • Τουλάχιστον ένας τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να φυλάσσεται στην Κύπρο

 

Επισκεφθείτε την εταιρεία αναζήτηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Έχουμε μια ομάδα έτοιμη να βοηθήσει.

Συχνές ερωτήσεις

Πρέπει να είμαι εκεί για την ενσωμάτωση της Εταιρείας:

Το Everything μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως.

Πρέπει να υπογράψω κάτι πρωτότυπο;

Δεν υπογράφονται όλα ηλεκτρονικά.

Γιατί χρειάζομαι διευθυντή φορολογικού κατοίκου Κύπρου;

Εάν μια Κυπριακή Εταιρεία δεν έχει τοπικό Διευθυντή και Γραμματέα ή η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν κατοικεί στην Κύπρο, η Εταιρεία κινδυνεύει να αντιμετωπιστεί ως Ελεγχόμενη Αλλοδαπή Εταιρεία, επομένως δεν θεωρείται Κυπριακή Φορολογική Εταιρεία.

Ως αποτέλεσμα, η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να επωφεληθεί από τα οφέλη του κυπριακού φορολογικού συστήματος, όπως ο Εταιρικός Φόρος 12,5% επί των Κερδών.

Ποια έγγραφα απαιτούνται για την ενσωμάτωση της Εταιρείας;

Αντίγραφο του διαβατηρίου και του λογαριασμού κοινής ωφέλειας, ωστόσο, για σκοπούς KYC το γραφείο μας απαιτεί πρόσθετα έγγραφα KYC όσον αφορά την πηγή και την αξία του πλούτου του πελάτη.

Πότε μπορώ να ξεκινήσω συναλλαγές με την Εταιρεία;

Όταν η Εταιρεία ενσωματωθεί θα λάβετε έναν αριθμό εταιρείας και στη συνέχεια έναν αριθμό φορολογικού μητρώου. Μόλις έχετε αυτά τα 2 μπορείτε να αρχίσετε τις συναλλαγές.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πού θα μας βρείτε:

HQ Larnaca: 81 Georgiou Griva Digeni Avenue, 6043, Marinos Court, Office No. 301

 

Limassol: 89 Georgiou Griva Digeni Avenue, 3101, Nicolaou & Zavos Center, Office No. 205

P.O. BOX 42656 P.C. 6043

Κύπρος

Λάρνακα – Κύπρος

 

Tel: +357 24663570

E-mail: admin@cyprusconsultancy.com


  By clicking send below, you consent to allow MARICORP CYPRUS CONSULTANCY LIMITED to store and process the personal information submitted above to provide you the content requested.

  View our Video how to Establish Cyprus Company

  Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας δεν έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν επαγγελματικές συμβουλές και δεν είναι εξαντλητικές αλλά μάλλον σχεδιασμένες για να δώσουν μια ιδέα για το τι προσφέρει η Εταιρεία μας.

  Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα εξειδικευμένα μέλη της ομάδας μας για μια προκαταρκτική αξιολόγηση των αναγκών σας και μια εισαγωγική διαβούλευση.

  Stay up to day with our Youtube Channel