ΜΈΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ - ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΊ ΣΕ ΛΙΓΌΤΕΡΟ ΑΠΌ 5 ΕΡΓΆΣΙΜΕΣ ΗΜΈΡΕΣ

Το καθεστώς Της Διεθνούς Εμπιστοσύνης Κύπρου δίνει τη δυνατότητα στους μη φορολογικούς κατοίκους της Κύπρου να δημιουργήσουν ένα Καταπίστευμα στην Κύπρο και να απολαμβάνουν τον υψηλότερο δυνατό βαθμό προστασίας περιουσιακών στοιχείων και να δημιουργήσουν σχεδιασμό ακινήτων διεθνώς μαζί με τα φορολογικά οφέλη και την αυστηρή εμπιστευτικότητα.

ΠΏΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ:

 • Ο Settlor μεταβιβάζει τα περιουσιακά στοιχεία/περιουσιακά στοιχεία σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, τον Διαχειριστή, ο οποίος κατέχει το ακίνητο προς όφελος των δικαιούχων σύμφωνα με τους όρους της Πράξης Εμπιστοσύνης.
 • Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις για να υπάρχει Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα:
  • Ο Settlor, δεν πρέπει να είναι κάτοικος Κύπρου κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, πριν από το έτος δημιουργίας του Καταπιστευματικού Ταμείου. ΚΑΙ
  • Οι δικαιούχοι, με εξαίρεση τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, δεν πρέπει να είναι κάτοικοι Κύπρου κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, το οποίο προηγείται του έτους δημιουργίας του Καταπιστευματικού Ταμείου. ΚΑΙ
  • Τουλάχιστον ένας από τους Διαχειριστές πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του Καταπιστευματικού Ταμείου

ΒΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΛΉΦΘΗΣΑΝ:

1. Ο Settlor μας ειδοποιεί για τα περιουσιακά στοιχεία που πρέπει να

2. Προετοιμάζουμε την Πράξη Εμπιστοσύνης σύμφωνα με τα αιτήματα του Settlor

3. Ο Settlor είναι ελεύθερος να αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί το είδος της Εμπιστοσύνης και πώς θα λειτουργεί το Καταπίστευμα όσον αφορά τα έσοδα, τα έξοδα και τις επενδύσεις.

4. Στέλνουμε την Πράξη Εμπιστοσύνης πίσω στο Settlor για έγκριση.

5. Το Settlor είναι επίσης ελεύθερο να διορίσει Προστάτη ο οποίος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε κάτοικος ή μη κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

6. Μόλις εγκριθεί η Πράξη Εμπιστοσύνης από το Settlor, στη συνέχεια υπογράφεται σε πρωτότυπο και σφραγίζεται στο κυβερνητικό γραφείο καταβάλλοντας επίσης το τέλος χαρτοσήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Κυπριακά Διεθνή Καταπιστεύματα επισκεφθείτε https://cyprusconsultancy.com/why-choose-cyprus-for-international-trusts-cit/

Έχουμε μια ομάδα έτοιμη να βοηθήσει.

Συχνές ερωτήσεις

Μπορώ να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό στο Διεθνές Καταπίστευμα Κύπρου;

Ναι, φυσικά και μπορείς.

Μπορώ να βάλω τα περιουσιακά στοιχεία της Trust σε ξένες δικαιοδοσίες;

Όπως και με τις Κυπριακές Εταιρείες ναι, μπορείτε να δωρίσετε περιουσιακά στοιχεία σε ξένη δικαιοδοσία στο Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα.

Να ταξιδέψω στην Κύπρο για να ιδρύω το Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα;

Ναι, όλα μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως.

Μπορεί το Καταπίστευμα να έχει πολλούς δικαιούχους;

Ναι, το Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα μπορεί να έχει πολλαπλούς δικαιούχους που είναι συνήθως τα μέλη της οικογένειας του Settlor, ως εκ τούτου το Καταπίστευμα έχει συσταθεί για κληρονομικούς σκοπούς.

Έχεις ακόμα ερωτήσεις;

Καλέστε μας στο +357 24663570

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πού θα μας βρείτε:

HQ Larnaca: 81 Georgiou Griva Digeni Avenue, 6043, Marinos Court, Office No. 301

 

Limassol: 89 Georgiou Griva Digeni Avenue, 3101, Nicolaou & Zavos Center, Office No. 205

P.O. BOX 42656 P.C. 6043

Κύπρος

Λάρνακα – Κύπρος

 

Tel: +357 24663570

E-mail: admin@cyprusconsultancy.com


  By clicking send below, you consent to allow MARICORP CYPRUS CONSULTANCY LIMITED to store and process the personal information submitted above to provide you the content requested.

  Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας δεν έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν επαγγελματικές συμβουλές και δεν είναι εξαντλητικές αλλά μάλλον σχεδιασμένες για να δώσουν μια ιδέα για το τι προσφέρει η Εταιρεία μας. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα εξειδικευμένα μέλη της ομάδας μας για μια προκαταρκτική αξιολόγηση των αναγκών σας και μια εισαγωγική διαβούλευση.