Η ΚΎΠΡΟΣ ΈΧΕΙ ΤΟΝ ΧΑΜΗΛΌΤΕΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΌ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉ ΣΤΟ IP BOX ΕΝΤΌΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ!

ΒΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΛΉΦΘΗΣΑΝ:

1. Αρχικά αξιολογούμε διεξοδικά την φορολογική κατάσταση IP της Εταιρείας, δηλαδή εάν η Εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις για IP BOX ή όχι με βάση τους ισχύοντες Νόμους

2. Στη συνέχεια, συμβουλεύουμε για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την πλήρη συμμόρφωση και την απόκτηση των μέγιστων οφελών του καθεστώτος IP στην Κύπρο, δηλαδή την ελαχιστοποίηση της εξωτερικής ανάθεσης που σχετίζεται με την Ε&Α και τη μεγιστοποίηση της ε&Α στο σπίτι με την πρόσληψη περισσότερων υπαλλήλων

3. Προετοιμάζουμε την έκθεσή μας προς τις Φορολογικές Αρχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιολογητικών που ενισχύουν τη θέση μας, δηλαδή συμφωνίες με προμηθευτές/πελάτες

4. Εντός 1 μηνός από την υποβολή λαμβάνουμε την επιβεβαίωση από το Φορολογικό Τμήμα επιβεβαιώνοντας ότι η εν λόγω Εταιρεία μπορεί να διεκδικήσει έκπτωση 80% σε οποιαδήποτε «κέρδη που πληρούν τις προϋποθέσεις» από τα έσοδα από τη διάθεση ή την άδεια/δικαιώματα εκμετάλλευσης.

5. Συμπέρασμα: Η Εταιρεία καταβάλλει στην πραγματικότητα μέχρι και το 2,5% του αποτελεσματικού φόρου επί των εσόδων της στο IP BOX.

ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΏΤΟΣ IP BOX ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ:

  • Περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις: Κυρίως διπλώματα ευρεσιτεχνίας και λογισμικό υπολογιστών
  • Μη επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία: Επιχειρηματικά ονόματα και εμπορικά σήματα
  • Εσωτερικά ή εξωτερικά ανεπτυγμένα; Εσωτερικά αναπτυγμένο ή αποκτηθέν σε μήκος βραχίονα
  • Έσοδα που πληρούν τις προϋποθέσεις: Έσοδα από δικαιώματα εκμετάλλευσης και αδειοδότησης, κέρδη από τη διάθεση της ΠΕ
Έχουμε μια ομάδα έτοιμη να βοηθήσει.

Συχνές ερωτήσεις

Θα πρέπει όλο το προσωπικό Ε&Α να εργάζεται εσωτερικά (εσωτερικά);

Μπορείτε να αναθέσετε σε τρίτους την Ε&Α, αλλά όσο περισσότερο αναθέτετε σε τρίτους τόσο υψηλότερος είναι ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής που γίνεται βλέπε à (https://cyprusconsultancy.com/cyprus-intellectual-property-ip/)

Μπορώ να αγοράσω ένα περιουσιακό στοιχείο IP και να εξακολουθώ να πληρούν τις προϋποθέσεις;

Όσο το περιουσιακό στοιχείο αγοράζεται σε απόσταση 1,5 μήκος και υπάρχει συνεχής Ε&Α ναι.

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε μια θετική φορολογική απόφαση για το IP BOX εκ των προτέρων;

Όχι, αλλά μπορούμε να αναθεωρήσουμε την κατάσταση του περιουσιακού στοιχείου IP εντός της Εταιρείας και να συμβουλευτούμε σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη συμμόρφωση με το Καθεστώς.

Μπορώ να μεταφέρω την επιχείρησή μου πληροφορικής στην Κύπρο και να διεκδικήσω IP BOX;

Φυσικά, μπορείτε να επανεγκαταστοθείτε στην επιχείρησή σας στην Κύπρο à https://cyprusconsultancy.com/cyprus-company-redomiciliation/

Ή

Μπορείτε να ενσωματώσετε μια νέα Κυπριακή Εταιρεία και να μεταφέρετε τις δραστηριότητες στη νέα Εταιρεία.

Και οι δύο περιπτώσεις εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις που πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορείτε να διεκδικήσετε το IP BOX.

Έχεις ακόμα ερωτήσεις;

Καλέστε μας στο +357 24663570

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πού θα μας βρείτε:

HQ Larnaca: 81 Georgiou Griva Digeni Avenue, 6043, Marinos Court, Office No. 301

 

Limassol: 89 Georgiou Griva Digeni Avenue, 3101, Nicolaou & Zavos Center, Office No. 205

P.O. BOX 42656 P.C. 6043

Κύπρος

Λάρνακα – Κύπρος

 

Tel: +357 24663570

E-mail: admin@cyprusconsultancy.com


    By clicking send below, you consent to allow MARICORP CYPRUS CONSULTANCY LIMITED to store and process the personal information submitted above to provide you the content requested.

    Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας δεν έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν επαγγελματικές συμβουλές και δεν είναι εξαντλητικές αλλά μάλλον σχεδιασμένες για να δώσουν μια ιδέα για το τι προσφέρει η Εταιρεία μας. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα εξειδικευμένα μέλη της ομάδας μας για μια προκαταρκτική αξιολόγηση των αναγκών σας και μια εισαγωγική διαβούλευση.