Εταιρικές Υπηρεσίες Που Σχετίζονται με Εταιρείες

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

Σύσταση και εγγραφή κυπριακής εταιρείας καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης για την κυπριακή εταιρεία. Παρέχουμε τους πλήρεις συνεργάτες σας για Εγγραφή Κυπριακής Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ΦΠΑ.

Η ομάδα μας μπορεί να αναλάβει όλη τη διαδικασία εγγραφής της Διεθνούς Επιχειρηματικής Εταιρείας σας στην Κύπρο από την αρχή μέχρι το τέλος.

 • Σχηματισμός Εταιρείας
 • Εταιρείες Ραφιών
 • Διακλαδώσεις
 • Εμπιστεύεται
 • Εταιρικές σχέσεις

Ωστόσο, εκτός από την Κύπρο, μπορούμε επίσης να προσφέρουμε μια ποικιλία άλλων δικαιοδοσιών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η BVI, οι Σεϋχέλλες και άλλες τόσο υπεράκτιες όσο και χερσαίες. Πλήρως διαχειριζόμενη χερσαία ή υπεράκτια εταιρική ενσωμάτωση.

ΆΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ ΚΎΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΕ

Ενεργώντας ως αξιόπιστοι εισοδηγοί για όλες τις Κυπριακές και άλλες διεθνείς τράπεζες, το γραφείο μας μπορεί να παρέχει Άνοιγμα Λογαριασμού για Κυπριακές Εταιρείες, Νομικά Πρόσωπα και Ιδιώτες. Για παράδειγμα, ανοίγοντας ένα Τραπεζικός λογαριασμός Κύπρου για την oher EU ή την εκτός ΕΕ (ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ, BVI, IBC, Σεϋχέλλες ή ΗΠΑ) εταιρεία ή άτομο.

Η KYC (Know your Client παράγει) διευθύνεται υποχρεωτικά από την Εταιρεία μας σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας δέουσας επιμέλειας.

 • Εισαγωγή στις Κυπριακές Τράπεζες / Ευρωπαϊκές Τράπεζες
 • Άνοιγμα Ατομικού ή Εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού
 • Άνοιγμα Λογαριασμών Εμπιστοσύνης
 • Προετοιμασία Χρεωστικών ή Πιστωτικών Καρτών
 • Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Εγγραφής
 • Παροχή βοήθειας σε πιστωτικές διευκολύνσεις

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε σχέση με οποιαδήποτε υπηρεσία προσωπική – ατομική ή εταιρική / Εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό». Μια αρκετά απλή διαδικασία. Η ομάδα των ειδικών μας θα σας δώσει μια λεπτομερή περιγραφή του τι πρέπει να υποβληθεί και ολόκληρη τη διαδικασία με οδηγίες βήμα προς βήμα για το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού.

ΚΎΠΡΟΣ - ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΈΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΦΠΑ

Λόγω του φιλικού προς τις επιχειρήσεις φορολογικού καθεστώτος της, η Κύπρος θεωρείται το καλύτερο μέρος για να κάνετε επιχειρήσεις εντός της ΕΕ. Χιλιάδες εταιρείες εγγράφονται μηνιαίως, για να λάβουν τα πολλά πλεονεκτήματα που έχει να προσφέρει η Κύπρος.

Η ομάδα των φοροτεχνικών μας μπορεί να σας συμβουλεύσει για την υποστήριξη των παρακάτω υπηρεσιών με τη συνιστώμενη νομική δομή.

 • Προσωπικός & Εταιρικός Φορολογικός Σχεδιασμός
 • Διεθνής φορολογική στρατηγική για ιδιώτες
 • Διεθνής Φόρος Για Εταιρικές Οντότητες
 • Αποφυγή διπλής φορολογίας
 • Συμβουλές για διεθνή καταπιστεύματα

Μάθετε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τον διεθνή φόρο με την Κυπριακή Εταιρεία σας, μάθετε πώς να επωφελείστε από την Κύπρο διεθνώς φορολογικές οντότητες για Ιδιώτες ή Εταιρικές οντότητες σε υπεράκτιες ή/και χερσαίες δικαιοδοσίες.

Maricorp Office
Maricorp Office

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΜΗ DOM

Μπορούμε να παρέχουμε συμβουλές εταιρικά στελέχη και άτομα υψηλής καθαρής αξίας που επιθυμούν να αποκτήσουν κατοικία στην Κύπρο και να λάβουν τα οφέλη του φορολογικού καθεστώτος μη κατοικίας.

Ο κανόνας αυτός ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία, κατά το σχετικό φορολογικό έτος:

 • Να μη διαμένετε σε άλλη χώρα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 183 (συλλογικών) ημερών
 • Δεν είναι φορολογικός κάτοικος οποιασδήποτε άλλης χώρας
 • Διαμονή στην Κύπρο για τουλάχιστον 60 ημέρες
 • Έχουν πρόσθετους δεσμούς με την Κύπρο, όπως:
  • Όντας υπάλληλος Κυπριακής Εταιρείας
  • Ιδιοκτησία επιχείρησης
  • Όντας διευθυντής κυπριακής φορολογικής εταιρείας

Όλα τα παραπάνω πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός ενός και μόνο φορολογικού έτους και δεν θα θεωρηθούν έγκυρα σε περίπτωση καταγγελίας της απασχόλησης κατά τη διάρκεια του εν λόγω φορολογικού έτους.

ΚΎΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΉΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΎΝΗ

Η Κύπρος έχει μεγάλη φήμη ως διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο. Είναι μια χώρα που παρέχει πολλές ευκαιρίες για τη δημιουργία και τη διαχείριση μιας εμπιστοσύνης.

Γιατί μπορεί να θέλετε να ιδρύετε μια κυπριακή διεθνή εμπιστοσύνη

 • Προστατεύεται από τα Κυπριακά Δικαστήρια
 • Ευελιξία στις Επενδύσεις
 • Εξουσίες διαχειριστή, προστάτη, Settlor
 • Αυστηρή εμπιστευτικότητα των εγγράφων εμπιστοσύνης.
 • Σημαντικές δυνατότητες φορολογικού σχεδιασμού.

Το καθεστώς Της Διεθνούς Εμπιστοσύνης Κύπρου δίνει τη δυνατότητα στους μη φορολογικούς κατοίκους της Κύπρου να δημιουργήσουν ένα Καταπίστευμα στην Κύπρο και να απολαμβάνουν τον υψηλότερο δυνατό βαθμό προστασίας περιουσιακών στοιχείων και να δημιουργήσουν σχεδιασμό ακινήτων διεθνώς μαζί με τα φορολογικά οφέλη και την αυστηρή εμπιστευτικότητα.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΈΓΚΛΗΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

Σκέφτεστε να επανεγκατεστοθείτε στην Εταιρεία σας σε ασφαλέστερη δικαιοδοσία; Είναι η ΕΕ η λύση;

Στη συνέχεια, μην κοιτάξετε πέρα από την Κύπρο, καθώς προσφέρει ευέλικτους όρους επανεγκατάστασής της, χαμηλό φορολογικό περιβάλλον και ένα νομικό σύστημα που διασφαλίζει τα συμφέροντα και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας σας!

 • Νομικό σύστημα που βασίζεται στο αγγλικό κοινό δίκαιο
 • Φόρος εταιρειών μόνο 12,5%
 • Απαλλαγή από μερίσματα
 • Απαλλαγή από υπεραξίες
 • Τοποθεσία κύρους σε αντίθεση με άλλες υπεράκτιες δικαιοδοσίες

Εύκολοι και ευθύς προθεσμιακοί κανόνες επανειοποίησης στην Κύπρο και δυνατότητα συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας πριν από τη μετεγκατάσταση σαν να μην έχει αλλάξει ποτέ η δικαιοδοσία της, διατηρώντας την ίδια ή διαφορετική εμπορική επωνυμία

ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΚΟΥΤΙΟΎ IP ΚΎΠΡΟΥ

Η πλέον συμφέρουσα φορολόγηση των κιβωτίων IP στην ΕΕ | Κυπριακό καθεστώς ip box. Το καθεστώς IP στην Κύπρο συμμορφώνεται με τις διεθνείς εξελίξεις και είναι συμβατό με τα πρότυπα της ΕΕ.

Το Κυπριακό Καθεστώς IP Box παρέχει τους ακόλουθους κανόνες για τα περιουσιακά στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας:

 • Περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις
 • Δαπάνες που πληρούν τις προϋποθέσεις του πλαισίου IP
 • Έσοδα που πληρούν τις προϋποθέσεις του πλαισίου IP
 • Συνολικό κόστος κέρδους και άμεσου κόστους
 • Υπολογισμός φορολογητέου κέρδους της Κυπριακής Εταιρείας
 • Λογιστικά Αρχεία κυπριακής εταιρείας

Γενικά Περιουσιακά στοιχεία που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τις μεταβατικές διατάξεις για το Κυπριακό Καθεστώς IP Box.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες iGaming

Επιλέξτε τη Δικαιοδοσία της επιλογής σας (Κύπρος – Κουρασάο – Μάλτα) και ξεκουραστείτε διαβεβαιώνετε ότι η ομάδα μας θα αναλάβει την Αίτησή σας – Τεχνική – Συμμόρφωση του πλήρους φάσματος αδειών χρήσης.

Προηγμένη ρυθμιστική καθοδήγηση και συμμόρφωση με τις τοπικές και ξένες πολιτικές φόρου τυχερών παιχνιδιών και διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών.

 • Κύπρος (Άδεια Στοιχήματος Κατηγορίας Β)
 • Κουρασάο (Κύρια Άδεια eGaming)
 • Μάλτα (B2B – B2B Άδεια διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών)

Οι σύμβουλοί μας iGaming με 10+ χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των online τυχερών παιχνιδιών μπορούν να σας δώσουν μια λεπτομερή περιγραφή των αναγκών σας σε Online Παιχνίδια. Κατάστημα μίας στάσης για κάθε επιχείρηση iGaming

Υπηρεσίες εκπροσώπησης και εντολοδόχος

Πλήρης με το κλειδί στο χέρι τέλος των εταιρικών υπηρεσιών για την Κυπριακή Εταιρεία σας. Η ίδρυση της εταιρείας σας στην Κύπρο δεν ήταν ποτέ ευκολότερη, Απλές αλλά προηγμένες λύσεις substance από την ενοικίαση ενός πραγματικού χώρου γραφείων & την πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού παράλληλα με την online ψηφιακή παρουσία σας (Τηλέφωνο / Ιστοσελίδα / Email / Φιλοξενία).

 • Έδρα Κυπριακής Εταιρείας
 • Διαχειριστής τοπικών και ξένων καταπιστευμάτων
 • Διορισμός υποψηφίων για ιδιώτες
 • Υποψήφιος για Επενδύσεις & Μέτοχοι
 • Γραμματέας / Διευθυντής Εταιρείας

Πάντα Σύμφωνα με τις πολιτικές μας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) και kyc (Γνωρίστε τον πελάτη σας), αναλαμβάνουμε πλήρεις τοπικές υπηρεσίες αντιπροσώπευσης και διαχειριστή.

Maricorp Office
Maricorp Office
Maricorp Office

Οι τελευταίες δημοσιεύσεις μας

Οι τελευταίες συμβουλές από τους Συμβούλους της Κυπριακής Εταιρείας στα χέρια σας.
Κυπριακές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες